!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till BRF Grindstugeparken

 

VIKTIGT! ÄNDRINGSINFORMATION - FÖRENINGENS CYKELRUM FR O M 190101

Cykelrummet i källarplanet Godtemplarvägen 7 kommer att upphöra fr o m 1 januari 2019.

Samtliga boende som har cyklar (och ev annat) som står i cykelrummet på Godtemplarvägen 7 måste flytta dem. Cyklarna flyttas enl nedan.

Cykelrum fr o m 190101 - Föreningens samtliga cykelrum finns i källarplanet på Godtemplarvägen 5. Ingång till vänster från hiss. Där innanför finns tre olika cykelutrymmen.

Cyklarna ställs på vertikalen, med framhjul mot långväggarna för att bereda plats för grannarnas dito.

Cyklar ska INTE ställas längs med väggarna. Andra föremål som inte tillhör cykelaktivitet får inte placeras i utrymmet och kommer att avvecklas om de inte flyttats av boende senast 190101.

I det vänstra cykelrummet på Godtemplarvägen 5 finns en golvmarkering 1,5 meter från vägg.

Innanför denna markering får inga cyklar ställas.

Ovan information har även mejlats till samtliga boende 181208 som styrelsen har e-postadress till. Kontakta styrelsen vid frågor på e-postadress brfgrindstugeparken@gmail.com

 

BOENDEPARKERING FÖR MEDLEMMAR I BRF GRINDSTUGEPARKEN

Boendeparkering - Föreningen har 71 parkeringsplatser samt 8 MC-platser i garage för uthyrning till medlemmarna. Dessa hyrs med separata hyres-/sidoavtal.

De flesta platserna är uthyrda men på grund av lägenhetsförsäljningar förändras uthyrningsläget ständigt. Under kvartal 4, 2018 har antalet lediga platser ökat och vi har f n 10 platser outhyrda.

Ny möjlighet från 2018-12-08! – Hyra av Extra garageplats för andrabil inom familjen

Eftersom outhyrda parkeringsplatser kommer att orsaka föreningen merkostnader fr o m 2019-01-01, och det finns platser lediga, har styrelsen beslutat att öppna upp möjligheten för medlemmar som redan hyr garageplats att även hyra en Extraplats för en andra bil inom familjen.  

Extra garageplats för andrabil hyrs på samma villkor förutom att dessa avtal har 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

Detta erbjudande kommer även att ges till medlemmar i Brf Tollare Torg fr o m 181212. Då detta blir hyresavtal med externa parter utgår även moms i avgiften. 

 

Till lägenhetshavare som har bil men ännu inte har skaffat sig en parkeringsplats, välkommen att kontakta styrelsen för kontraktsteckning.

 

För kontraktsteckning kontakta styrelsen på e-post brfgrindstugeparken@gmail.com

Först till kvarn gäller!

 

Parkeringsregler för föreningens innergård. - Det är förbjudet att parkera sin bil längre än 15 minuter på innergården. De fyra markerade platserna är endast till för i- och urlastning av bil (max 15 minuter). Därefter måste bilen flyttas omedelbart. Föreningen har avtal med ett parkerings- bevakningsbolag. Styrelsen tar inget ansvar för eventuella parkeringsböter. Bil med handikapptillstånd får parkera enligt allmänna gällande regler för denna. 

 

Information till Mäklare vid försäljning

information till Mäklare

 

Medlemsinformation

Att bo i och vara medlem i en bostadsrättsförening

Förklaring Avisering ind förbrukning el och vatten

Nedan lägger vi aktuell medlemsinformation och ytterligare information hittar du i flik Nyhetsbrev här på hemsidan. 

https://www.brfgrindstugeparken.se/?rID=48

 

NYHETSBREV OCH FÖRENINGSINFORMATION GENOM HEMSIDAN OCH FACEBOOK

Vi vill att samtliga medlemmar registrerar sig för Nyhetsbrevet här på hemsidan! 

Styrelsen lägger ut Nyhetsbrev på hemsidan och de som registrerat sig för Nyhetsbrev får det per mejl. 

Gå in på fliken "Nyhetsbrev" -> anmäl dig till att få Nyhetsbrev och information om uppdateringar på hemsidan till din e-postadress.

Här på hemsidan finns också en Anslagstavla där medlemmar kan göra inlägg för alla medlemmar att diskutera.

Föreningen finns även på Facebook: Brf Grindstugeparken

Det är inte styrelsens officiella informationskanal men där kommer vi också att lägga ut information när vi önskar nå ut till så många som möjligt. Alla medlemmar är välkomna att göra egna inlägg och kommentarer av intresse för medlemmarna i föreningen. 

Dessa två forum ersätter Nyhetsbrev i pappersform i brevlåda.

För kontakt med styrelsen mejla brfgrindstugeparken@gmail.com

 

INGLASNING AV BALKONG/ALTAN - VAD GÄLLER

Medlemmar som önskar beställa inglasning av balkong/altan på egen bekostnad kan göra det. Vår leverantör är Balkongrutan (beslut i samarbete mellan en projektgrupp bestående av medlemmar och styrelsen). Ingen annan leverantör får anlitas. Intresserade medlemmar/kunder sköter själva kontakten med Balkongrutan.

Balkongrutan har tagit på sig ansvar för att leveranserna följer föreningens skyldigheter och åtaganden gentemot Nacka kommun och bygglovet.

Varje Medlem skriver avtal med Balkongrutan såväl som föreningen, för att överenskomma om ansvarsfrågor. Balkongrutan ombesörjer detta.

Normalt måste varje köpare av balkonginglasning initiera och bekosta en bygglovsansökan.  Men styrelsen har tagit beslutet att, undantagsvis för denna första period när föreningen är ny, söka ett generellt bygglov för samtliga lägenheter.

Föreningen har fått bygglov och startbesked för inglasning av balkong. Startbeskedet gäller i fem år. Därefter har föreningen inga planer på att stå för bygglovsansökan. Under hösten 2018 påbörjades de första leveranserna.

Inglasningsprojektet drivs och har drivits av intresserade medlemmar själva, inte av styrelsen. Kontakta styrelsen om du har några ytterligare frågor. 

 

FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA DEN 14 MAJ 2018

Vid föreningsstämman den 14 maj bildades vår första styrelse enbart bestående av oss boende medlemmar här i bostadsrättsföreningen.

Protokoll Årsstämma 180514 sid 1 av 2

Protokoll Årsstämma 180514 sid 2 av 2

Årsredovisning 2017

Gästlägenheten

Nyhetsbrev

Trivselregler

Dokument

Best Guide för twin&Kaba.docx 2018-09-11
Nyckelbeställning .dot 2018-09-11