!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till vår hemsida!

Välkommen till Brf Grindstugeparken

 

NYHETSBREV OCH FÖRENINGSINFORMATION GENOM HEMSIDAN OCH FACEBOOK

Nyhetsbrev kommer att läggas ut här på hemsidan. 

Gå in på fliken "Nyhetsbrev" och anmäl dig till att få Nyhetsbrev och information om uppdateringar på hemsidan till din e-postadress.

Här finns också en Anslagstavla där medlemmar kan göra inlägg för alla medlemmar att diskutera.

Vi finns även på Facebook: Brf Grindstugeparken

Där kommer vi också att lägga ut information och alla medlemmar är välkomna att göra egna inlägg och kommentarer av intresse för medlemmarna i föreningen. 

Dessa två forum ersätter Nyhetsbrev i pappersform i brevlåda.

För kontakt med styrelsen mejla brfgrindstugeparken@gmail.com

PARKERING OCH HYRA AV GARAGEPLATS/MC-PLATS 

Det är endast tillåtet att parkera på de fyra parkeringsplatserna på föreningens gård i max 15 minuter för i och urlastning av bil. Bil med handikapptillstånd får pakera enligt allmänna gällande regler för denna. Föreningen har avtal med ett parkeringsbevakningsbolag. Styrelsen tar inget ansvar för eventuella parkeringsböter.

Föreningen har parkeringsplatser och MC-platser för uthyrning till medlemmar. Dessa hyrs med separata hyres-/sidoavtal. De flesta är uthyrda men det finns fortfarande några platser tillgängliga. Är du intresserad? Kontakta styrelsen på epost brfgrindstugeparken@gmail.com

 

INGLASNING AV BALKONG

Finns intresse för av inglasning av balkong se: https://www.brfgrindstugeparken.se/?rID=32&ID=4&intResult=1

 

VÅREN 2018

Välkommen till vårt årsmöte, föreningsstämma den 14 maj. 

Från och med i år 2018 sköter vi vår förening själva. Bonava lämnar och vi ska själva ta hand om vår fastighet.

Brf Grindstugeparken bildades 2016 och består av tre flerfamiljshus med totalt 80 lägenheter. En byggande styrelse har funnits sedan föreningens bildanden.

Brf Grindstugeparkens föreningsstämma kommer att hållas den 14 maj 2018. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 4 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman.

Vid föreningsstämman ska vi bilda vår första styrelse enbart bestående av oss boende medlemmar här i bostadsrättsföreningen.

Vi hoppas att alla kommer på stämman och att många är intresserade av att bidra till att skapa en väl fungerande förening och göra det trivsamt för oss som bor här tillsammans.    

Val av ny styrelse

Vi vill uppmuntra alla medlemmar att visa sitt intresse för styrelsearbetet. Eller att arbeta med ett ansvarsområde som kan ligga utanför styrelsens administrativa arbete men som är viktigt för vår fastighet och till nytta för oss alla som bor här. 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete 

Valberedningen med Lillianne Harrysson i spetsen har påbörjat sitt arbete. Kontakta henne om du vill veta mer om arbetet i styrelsen eller för att visa ditt intresse att delta. lillianne.Harrysson@spp.se

Valberedningen kommer också att försöka ta kontakt med alla medlemmar för att samtala om styrelsearbetet och förfrågan om intresse för att kandidera för inval.

Väl mött!

hälsar Styrelsen för Brf Grindstugeparken

-----------------

Eftersom vi är en helt nybildad förening och det kanske är många av oss som äger och bor i en bostadsrätt för första gången i sitt liv, kan det vara bra att känna till grunderna, vad det innebär att vara delägare i en bostadsrättsförening. 

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt och att vara delägare i en bostadsrättsförening?

När du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening, som äger fastigheten och därmed också lägenheterna.

Du är själv med och äger huset du bor i, tillsammans med dina grannar. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Vi äger husen tillsammans.

Varje månad betalar man en avgift till bostadsrättsföreningen, vilken ska bekosta föreningens gemensamma kostnader.

För att sköta detta gemensamma måste en bostadsrättsförening enligt lag ha en styrelse, vilken bildas av oss medlemmar själva.

Det värsta som kan hända: OM man inte får ihop en styrelse till föreningen måste bostadsrättsföreningen avvecklas och fastigheten säljas.

Därför är det viktigt att alla som äger en bostadsrätt kommer på årsstämman, och att många engagerar sig i styrelsearbetet eller gör andra insatser för föreningens bästa. Ju fler som delar på arbetet desto trivsammare grannsamarbete och mindre arbete för var och en blir det ju också.

 

Information om - Förslag från medlemmar/Motioner i en Brf

se länk till dokument.

Information om - Förslag från medlemmar/Motioner i en Brf

 

Bonavas information om deras värmeprojekt: 

länkar till dokument.

Bonavas presentation från värmemötet 180313

Bonava informationsbrev Nr 2 om värmeprojektet

Bonava Informationsbrev Nr 3 om värmeprojektet

Gästlägenheten

Nyhetsbrev

Kontakt