!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Välkommen till vår Hemsida!

Välkommen till Brf Grindstugeparken

 

Tillfälligt inlägg – SISTA UPPROP! - INTRESSE AV INGLASNING AV BALKONG?

En av föreningens medlemmar har tagit initiativ till att dra igång en arbetsgrupp med de medlemmar som är intresserade av att glasa in sin/sina balkonger. Intresseanmälan gick ut 2018-02-15, men skynda dig att höra av dig om du vill hänga på. 

Se vidare på Anslagstavlan: https://www.brfgrindstugeparken.se/?rID=32&ID=4&intResult=1

 

NYHETSBREV OCH INFORMATION GENOM HEMSIDAN OCH FACEBOOK

Nyhetsbrev kommer att läggas ut här på hemsidan. 

Gå in på fliken "Nyhetsbrev" och anmäl dig till att få Nyhetsbrev och information om uppdateringar på hemsidan till din e-postadress.

Här finns också en Anslagstavla där medlemmar kan göra inlägg för alla medlemmar att diskutera.

Vi finns även på Facebook: Brf Grindstugeparken

Där kommer vi också att lägga ut information och alla medlemmar är välkomna att göra egna inlägg och kommentarer av intresse för medlemmarna i föreningen. 

Dessa två forum ersätter Nyhetsbrev i pappersform i brevlåda.

För kontakt med styrelsen mejla brfgrindstugeparken@gmail.com

/hälsningar Styrelsen

 

VÅREN 2018

Från och med i år 2018 sköter vi vår förening själva. Bonava lämnar och vi ska själva ta hand om vår fastighet.

Brf Grindstugeparken bildades 2016 och består av tre flerfamiljshus med totalt 80 lägenheter. En byggande styrelse har funnits sedan föreningens bildanden.

Brf Grindstugeparkens föreningsstämma kommer att hållas den 14 maj 2018. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 4 veckor före ordinarie stämma. Enligt stadgarna skall eventuella motioner till stämman lämnas i så god tid att dessa kan tas upp i kallelsen till stämman.

Vid föreningsstämman ska vi bilda vår första styrelse enbart bestående av oss boende medlemmar här i bostadsrättsföreningen.

Vi hoppas att alla kommer på stämman och att många är intresserade av att bidra till att skapa en väl fungerande förening och göra det trivsamt för oss som bor här tillsammans.    

 

Motioner och val av ny styrelse

Vi vill alltså uppmuntra alla medlemmar att skicka in motioner samt visa sitt intresse för styrelsearbetet. Eller ett ansvarsområde som kan ligga utanför styrelsens administrativa arbete men som är viktigt för vår fastighet och till nytta för oss alla som bor här. 

 

Eftersom vi är en helt nybildad förening och det kanske är många av oss som äger och bor i en bostadsrätt för första gången i sitt liv, kan det vara bra att känna till grunderna, vad det innebär att vara delägare i en bostadsrättsförening. 

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt och att vara delägare i en bostadsrättsförening?

När du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon andel i en fastighet, utan endast en rätt att nyttja en viss lägenhet. Det innebär att du tillsammans dina grannar är medlem i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening, som äger fastigheten och därmed också lägenheterna.

Du är själv med och äger huset du bor i, tillsammans med dina grannar. Allt från lägenheterna, de gemensamma utrymmena och eventuell utemiljö. Vi äger husen tillsammans.

Varje månad betalar man en avgift till bostadsrättsföreningen, vilken ska bekosta föreningens gemensamma kostnader.

För att sköta detta gemensamma måste en bostadsrättsförening enligt lag ha en styrelse, vilken bildas av oss medlemmar själva.

Det värsta som kan hända: OM man inte får ihop en styrelse till föreningen måste bostadsrättsföreningen avvecklas och fastigheten säljas.

Därför är det viktigt att alla som äger en bostadsrätt kommer på årsstämman, och att många engagerar sig i styrelsearbetet eller gör andra insatser för föreningens bästa. Ju fler som delar på arbetet desto trivsammare grannsamarbete och mindre arbete för var och en blir det ju också.

 

Valberedningen kommer nu att påbörja arbetet

Valberedningen med Lillianne Harrysson i spetsen påbörjar nu sitt arbete. Kontakta henne om du vill veta mer om arbetet i styrelsen eller för att visa ditt intresse att delta. lillianne.Harrysson@spp.se

Valberedningen kommer också att försöka ta kontakt med alla medlemmar för att samtala om styrelsearbetet och förfrågan om intresse för att kandidera för inval.

 

Nedan även några rader om Motioner, förslag från medlemmar.

Motioner

Styrelsen tar emot förslag från medlemmarna när som helst under året. Ett förslag kan vara av sådan karaktär att styrelsen kan behandla och fatta beslut om det på ett styrelsemöte. Men vissa förslag kan styrelsen bedöma att de ska hänskjutas till föreningsstämman för beslut. 

Motioner till ordinarie föreningsstämma ska innehålla frågor som är av allmänt intresse och av större betydelse för föreningen. Vidare ska motionen vara utformad med ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Använd gärna tydliga formuleringar som inte kan missuppfattas och ta endast upp ett förslag/ämne per motion. Motionen kan gärna vara kortfattad. 

Här en användbar disposition:

  1. Rubrik - som talar om vad motionen handlar om.
  2. Förslag till Åtgärd - ta även med relevant bakgrundsfakta. 
  3. Motivering
  4. Beslutsformulering - föreningsstämman ska besluta att:…
  5. Signatur, ort och datum.

Motioner till årets föreningsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars 2018.

Motioner mailas till: britt.delfs.sjoberg@bonava.com

Alternativt postas:

Brf Grindstugeparken

c/o Bonava Sverige AB

Att: Britt Delfs Sjöberg

Box 12064

102 22 Stockholm

 

Väl mött!

hälsar Styrelsen för Brf Grindstugeparken

 
____________
Hyra Garageplats/MC-plats?

Föreningen har parkeringsplatser och MC-platser för uthyrning. Dessa hyrs med separata hyres-/sidoavtal. De flesta är uthyrda men det finns fortfarande några platser tillgängliga. Är du intresserad? Kontakta styrelsen på epost brfgrindstugeparken@gmail.com

 
 

 

Gästlägenheten

Nyhetsbrev

Kontakt

Utskriftvänlig version